دسته: شهرستان مه ولات

از مه‌ولات به اسپانیا/ صادرات محموله ۱۸ تنی کود هیومیک اسید شرکت دانش‌بنیان شیمی‌گل فیض‌ خراسان مه‌ولات به اسپانیا

آیین ارسال سومین محموله صادرات کود هیومیک اسید شرکت دانش‌بنیان شیمی‌گل فیض‌ خراسان به کشور اسپانیا برگزار شد. به گزارش…